Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Tref Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Town Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
23/1435/1022 Dec7 Heol Miskin, PontyclunErection of a storm porch to front and a rear conservatory
24/0002/1011 Jan10 Clun Avenue, PontyclunSingle Storey rear extension and other minor works
24/0012/1011 Jan21 Cowbridge Rd, BrynsadlerDetached Garage
24/0060/1325 JanRhydhalog Newydd, Cowbridge Rd TalygarnProposed rural enterprise dwelling,, access, parking etc
24/0081/1026 Jan18 Castan Rd, PontyclunSingle storey rear extension and raised patio area
24/0061/1031 JanPontyclun FC, Ivor park, BrynsadlerErection of storage container
24/0133/1014 FebFormer Bute arms, PontyclunFirst floor extension over existing external seating area
24/0142/1016 Feb36 Llantrisant Rd, Pontyclunvarious alterations to dwelling, entrance canopy, windos & doors, new roof to shed and car port etc
24/0156/1016 Feb47 Cowbridge Rd, PontyclunNew office space at rear, plus new rear ground and first floor extension to replace lean to