Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Tref Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Town Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
24/0410/101 MayCulfa 5 Clun Avenue, PontyclunChanges to front elevation, new front door position, internal changes to dwelling
24/0425/101 May41 Heol Miskin, Pontyclunhardstanding and garden landscaping
24/0424/101 MayOaklea Farm, Peterson Rd, GroesfaenRemodelling and extension of residental dwelling including new garage
24/0457/109 May23 Castan Rd, PontyclunFirst floor extension
24/0378/1020 May15 Park lane, GroesfaenTwo storey extension
24/0522/104 Jun25 Crystal Wood Drive, MiskinDouble storey front extension with porch
24/0540/104 June40 Clos YnysdduRetrospective permission – convert integral garage to living space
24/0494/104 June15 stuart Street PontyclunDemoilsh existing garage and build new home office
24/0548/194 JuneNew Mill Scount Hall, MiskinRemove 3 trees and associated works (TPO area)
24/0514/164 JuneLand west of A4119, MwyndyReserved matters application for approval of appearance, landscaping etc
24/0534/314 JuneFeed to Cefn Park farm, MwyndyInstall of fixed line broadband plus wooden telegraph pole
24/0484/104 June211 Ynysddu, PontyclunFront Porch
24/0493/104 June5 Talygarn Mews, TalygarnSingle storey porch extension
24/0586/1013 June2 Lewis Street, PontyclunFirst floor rear extension
24/62114 JuneOld Barn, Cowbridge Rd, TalygarnConvert double garage into granny Annexe
24/60414 junFlat 14C, Cowbridge Rd PontyclunChange of use, Residential unit (C3) to office space (B1)
24/0625/1026 JuneThirsty Elephant, PontyclunSingle storey rear extension