Archif cyfarfodydd Meetings Archive

Nodwch fod blwyddyn y Cyngor yn rhedeg o 1 Ebrill tan 31 Mawrth y flwyddyn nesaf. I newid blwyddyn, cliciwch ar y tab perthnasol

Sylwer, pan fyddwch yn defnyddio’r dolenni cyfarfod unigol, byddant yn mynd â chi i pdf o wybodaeth berthnasol y cyfarfod

Please note the Council year runs from 1st April through to 31st March the following calendar year. To change year please click on the relevant tab below

Please note that when you use the individual meeting links they will take you to a pdf of the relevant meeting information