Merched y Wawr Cangen Tonysguboriau a’r ardal

Merched y Wawr logo

Mae bod yn aelod o Ferched y Wawr yn gyfle i gymdeithasu a gwneud rhywbeth cadarnhaol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gyfle i hyrwydda Cymreictod yn eich ardal chi a chael hwyl wrth wneud hynny.

Rhydym yn trefnu rhaglen amyrwiol bob tymor gan gynwys sesiynnau coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithiau, helpu elusennau, canu, cwisiau – mae rhywbeth at flas pawb!

Being a member of Merched y Wawr is an opportunity to socialize and do something positive through the medium of Welsh. We organise an interesting program every season, including cooking sessions, crafts, dining, travel, sports, lectures, helping charities, singing, and quizzes.

Cysylltwch a/ Contact Eluned Davies-Scott