Prifysgol y 3edd Oed

Sylwer, oherwydd cyfyngiadau COVID19, y gall grwpiau U3A gael eu hatal dros dro neu eu gweithredu o bell. Cysylltwch ag arweinydd y grŵp cyn ceisio mynychu cyfarfod.

U3A members at a show

Mae Prifysgol y Drydedd Oed (U3A) yn fenter gydweithredol ddysgu i bobl nad ydynt bellach mewn cyflogaeth amser llawn. Mae’n cael ei rhedeg gan yr aelodau ar gyfer yr aelodau.

Mae U3A Pontyclun yn cwrdd ar drydydd dydd Llun bob mis yn Neuadd Gymunedol Pontyclun.

Sut ydw i’n ymuno?

Gall unrhyw un ymuno cyhyd â’u bod yn eu ‘trydedd oed’, hynny yw eu bod wedi ymddeol neu wedi hanner ymddeol.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £15 sy’n cwmpasu’r holl grwpiau yr hoffech ymuno â nhw. Mae croeso i ddarpar aelodau newydd ddod i un cyfarfod misol yn rhad ac am ddim.

Os ydych chi am ymuno ag U3A Pontyclun, dewch draw i un o’n cyfarfodydd misol a chofrestrwch. Os ydych chi am fynychu unrhyw un o’r grwpiau diddordeb cyn cyfarfod misol, mae croeso i chi wneud hynny, ac egluro eich bod yn bwriadu ymuno yn y cyfarfod cyffredinol (misol) nesaf.

Grwpiau Diddordeb

Mae aelodau U3A yn ffurfio grwpiau diddordeb sy’n ymdrin ag ystod mor eang o bynciau ag y dymunant. Ni cheisir na chynigir unrhyw gymwysterau. Dysgu er ei fwyn ei hun a mwynhad yw’r prif gymhelliad.

Am fwy o wybodaeth am yr U3A a’n grwpiau diddordeb, ewch i’n gwefan trwy glicio yma.