Canolfan Gymunedol Pontyclun

Pontyclun Community Centre
Canolfan Gymunedol Pontyclun

Mae Canolfan Gymunedol Pontyclun ar gael i’w llogi ar gyfer digwyddiadau rheolaidd ac untro.

Mae ein prisiau’n gystadleuol iawn ac rydym yn cynnig amgylchedd diogel, glân sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n dda. Ymhlith y cyfleusterau mae neuadd fawr gyda llwyfan, ystafell lai, cegin, a thoiledau sy’n addas i bob defnyddiwr.

Mae digon o fyrddau a chadeiriau, WIFI am ddim a thaflunydd ardderchog gyda sgrin maint llawn.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Paul, y gofalwr, ar ei linell dir 01443 226371, ei ffôn symudol 07786376473 neu drwy e-bost gan ddefnyddio waters171175@aol.com