Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
23/0883/1023 Aug1 Dol y Llan, MiskinErection of 6ft fence along recently purchased land
23/0903/1023 AugLlys Newydd, Cowbridge Rd, TalygarnCreation of access to enable use of land for horticultural/allotment use
23/0915/11023 AugThe Old Barn, Cowbridge Rd, TalygarnRemoval of old stabling structures and replacement with new stabling building in same location
23/0854/1015 AugRailway terrace, Talbot GreenNew 3 bed detached dwelling
23/0867/103 AugCentre of pond at Llanfranach farm, Pendoylan Rd miskinAnnex and office space
23/0894/107 Aug20 Acorn Close, MiskinSingle storey rear extension and small raised decking area
23/0951/107 Sept42 Rhyd-y-Nant, PontyclunGarage conversion, upgrade existing conservatory and associated works
23/0979/1012 Sep65 Heol y Coed, PontyclunTimber decking to rear of property
23/1018/1014 Sept8 Park Crescent, PontyclunDemolish garage, New part double part single storey rear extension and detached outbuilding (Gym)