Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
22/1156/1029 Sept13 St Davids rd MiskinAttic extension with dormer window to rear, and double garage to front
22/1130/195 OctBute Quarry wood, MiskinRemoval of Ash trees with moderate/severe dieback
22/1168/105 Oct32A Cowbridge Rd PontyclunDemolition of extension. Single storey rear extension to form 2 shop units (class A1) and internal alterations to flat
22/1204/1011 OctPontyclun Fire Station. Llantrisant rd PontyclunDemolition of smoke house and concrete training tower. Installation of steel tower and creation of car parking spaces
22/0985/1012 Oct62 Newmill Gardens, MiskinTwo storey rear extension and garage extension with additional first floor to garage
22/1195/1014 Oct22 Rhyd-y-nant, PontyclunSingle storer rear extension
22/1239/1027 Oct8 Station Terrace, PontyclunRoof conversion including flat roofed dormer; ground floor extension, demolition of garage/workshop to form new garage/workshop with hobby room over
22/1343/1017 Nov21 Maes y Wennol MiskinPorch extension, single storey & two storey rear extension
22/1373/1024 Nov28A Manor Hill MiskinRetention of shed/Summerhouse and garden extension