Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
21/0628/105 MayBrynsadler Mill, PontyclunSecond and First floor side and single storey rear extension
21/0669/1018 MayHighlands, Llantrisant Rd, GroesfaenDemolish existing utility & conservatory, construction of 2 storey rear extension. New raised roof to create extended 1st Floor
21/0680/1018 MaySolva,School Rd, MiskinAddition of Flue to side of house to enable fitting of wood burning stove
21/0584/1018 May112 Ynysddu, Pontyclun2 storey rear extension
21/0692/1920 May25 Millfield, PontyclunOak Tree, Crown raise to 5m
21/0708/1820 MayThe Nook, Cowbridge Rd TalygarnFelling of Apple Tree
21/0742/1028 May2 Maesyfelin Crescent, PontyclunCertificate of lawful development – Flat roof extension
21/0754/1028 May12 Talygran Court, TalygarnLoft conversion with velux window to front and rear roof
21/0647/101 Jun174 YnysdduFirst floor side extension
21/0650/101 Jun2 Glan yr Afon, PontyclunSingle storey rear and side extension
21/0774/102 Jun6 Tir Afon Court, Pontyclunraised decking to garden and garage conversion
21/0786/102 Jun17 Newmill gardens, MiskinFirst floor side extension over existing garage with single storey rear extension
21/0817/108 Jun61 Cowbridge Road, Pontyclunsingle Storey extension