Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
22/0575/0918 MayThe Old Barn, Ceulan farm, MiskinCertificate of lawful use to regularise use of property
22/0647/1031 MayMaendy Farm, Llantrisant Rd, GroesfaenRestoration and conversion of barn for use as a detached dwelling
22/0639/1031 MayThe Rise, 30 Llywynfen Rd, PontyclunSingle storey rear extension with attic conversion and rear dormer
22/0648/1031 May10 Station Terrace PontyclunConversion of existing apartments 10 & 10a into a dwelling
22/0658/1031 MayLand to rear of St Anne’s Church2 executive houses
22/0681/016 JuneCorner Park garage, MiskinFixed page LED signage board
22/0689/107 JuneLand West of A4119 Cefn y HendyConstruction of new drainage ditch
22/0692/107 June7 Beechlea Close, MiskinSide and rear extensions
22/0683/018 JuneIndiaah, Cowbridge Rd Pontyclunfixed page LED signage to side elevation
22/0635/109 June24 Manor Hill, MiskinSingle Storey front extension
22/0729/2014 JuneGraig House, Hensol road, MiskinRetention of solar panels on roof of garage to rear
22/0690/1617 JuneLand West of A4119 Cefn y HendyReserved matters approval of the appearance,
landscaping, layout and scale of residential
development (460 units), and local cente
development pursuant to outline planning
permission 20/1196/15, open space and associated drainage and landscaping including the discharge of
conditions 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 30 and
20/1196/15
22/0724/1021 June32 Maes y Wennol MiskinFirst floor extension over garage with elevation brought into line with existing
22/0749/2322 JuneLand at Ty Newydd Farm GroesfaenRemoval of topsoil and reinstatement of improved ground levels
22/0750/2322 JuneLand at Ty Newydd Farm GroesfaenApplication for Prior Notification of Proposed
Agricultural or Forestry development –
excavation/waste material from a farm
22/0690/1617 JuneLand West of A4119 at Cefn y HendyReserved matters approval of the appearance,
landscaping, ayout and scale of residential
development (460 units), and local cente
development pursuant to outline planning
permission 20/1196/15, open space and associated
drainage and landscaping including the discharge of
conditions 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 30 and
20/1196/15
22/0763/1029 June35 Maes y Wennol MiskinSingle storey rear extension and enclose/extend existing front porch