Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
21/1585/212 Dec25 Rowan Tree Lane Miskinpartial garage conversion to provide home office/gym
21/1641/1017 DecTaste of the East Restaurant llantrisant Rd PontyclunRebuild of rear extension
21/1678/0124 Dec32 Cowbridge Road PontyclunNew signage for shop fronts
21/1677/1024 Dec32 Cowbridge Road PontyclunDemolition of existing rear extension and side lean to replacing with 2 new ground floor shop units (A1) and a first floor 1 bedroom flat
21/1669/1020 DecPontyclun Primary SchoolRebuild of Primary School
21/1701/1012 JanRailway Terrace, Talbot GreenNew 3 bed detached property
22/0004/1012 JanLand to rear or 1 LLwynfen Rd PontyclunNew detached 4 bed dwelling
22/0032/1012 Jan33 Maes-y-wennol MiskinChange of garage and office into Foot Health practitioners office