Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
21/1030/1016 Aug32 Dol y Lan MiskinSingle Storey rear extension
21/1009/1018 Aug5 Bryn Creigiau, GroesfaenSingle storey rear extension and first floor side extension
21/0979/1027 Aug70 Heol y Coed, PontyclunGround Floor side extension
21/1160/1030 AugMaendy Farm, Llantrisant Rd GroesfaenRestoration and conversion of existing barn into new detached dwelling
21/1111/1031 Aug10 Fair View Close, PontyclunSingle storey extension to rear and small extension to front
21/1093/101 Sep38 Tyler Hendy Miskindecking – retrospective
21/1203/1010 sep8 Clos Ynysddu, Pontyclunraising small portion of ground level to build a patio and erecting a fence which is more than 2m in height
21/1245/1014 sep194 Ynysddu, PontyclunSingle storey extension to side and rear