Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
20/1342/1014 DecOld Miskin Primary School, School Road Miskin11 Affordable dwellings and associated works
21/0286/194 MarBob’s tackle & bait MwyndyTree works
21/0059/108 Mar16 Pen Hendy, MiskinRear and 1st floor extension to garage
21/0286/1912 MarFormer Quarry off Cardiff Rd mwyndyTree works in TPO
21/0305/1012 Mar12 Talygarn Court, TalygarnLoft conversion, rear flat roof dormer with balcony, roof lights to front
21/0322/1012 Mar1 Dol y Llan Miskin2 storey extension and garage conversion
20/1410/1022 MarchRailway Terrace, PontyclunBungalow & Garage
21/0430/106 April11 Acorn Close, Miskin2 Storey Rear Extension