Ceisiadau Cynllunio Planning Applications

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn derbyn hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RhCT am geisiadau cynllunio yn ein hardal.

Ein polisi yw na fyddwn yn adolygu nac yn rhoi sylwadau ar y ceisiadau hyn oni bai bod preswylydd neu Aelod o’r Cyngor yn gofyn i ni wneud hynny.

 Mae gan wefan RhCT adran cynllunio a datblygu. Mae hwn i’w weld yma.

Yno fe welwch wybodaeth am geisiadau cynllunio yn RhCT a’r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn dymuno gwneud sylwadau neu godi gwrthwynebiadau.

Bydd y ceisiadau cynllunio diweddar ar gyfer ein Cymuned i’w gweld isod ac os hoffech i’r Cyngor Cymuned adolygu un, cysylltwch â’r Clerc neu aelod lleol o’r Cyngor i amlinellu eich rhesymau. Mae holl fanylion y ceisiadau hyn i’w gweld ar wefan RhCT uchod.

Pontyclun Community Council receives notification from RCT CBC of planning applications within our area.

It is our policy that we will not review or comment on these applications unless requested to do so by a resident or Member of the Council.

The RCT website has a section devoted to planning and development. This can be found here. There you will find information about planning requests in RCT and what you can do if you wish to comment or raise objections.

The recent planning applications for our Community will be detailed below and if you wish the Community council to review one please contact the Clerk or local Council member to outline your reasons.

Details of these applications can be found at the RCT website above.

Cyfeirnod ReferenceDyddiad DateLleoliad
Location
Manylion byr am y cais Brief details of application
23/0088/101 Feb32 Bryn Amlwg, PontyclunExtension to rear and gable
23/0101/1015 FebLlanfarach farm, Pendoylan Rd MiskinChange of use and conversion of barn to 2 holiday lets and workshop
23/0116/1515 Feb9 Railway Terrace, PontyclunVariation of condition 2 to allow repositioning of dwellings
23/0128/1015 Feb9 Lewis Street, PontyclunSingle storey rear extension
23/0237/238 MarchLand at Ty Newydd farm, GroesfaenPrior approval for removal of topsoil and reinstatement of improved ground levels
23/0217/1010 March1 Dol y Llan, MiskinExtension of existing garage to include bedroom and garage
23/0259/1013 March72 Heol y Coed, PontyclunFirst floor side extension over existing
23/0299/0917 Mar1 Park Lane GroesfaenCertificate of lawful development for Porch
23/0211/1023 MarConcrete Canvas, Cowbridge Rd PontyclunConstruction of steel framed canopy over part of the rear yard including solar panels and removal of conifer hedge
23/0305/1029 MarRhydhalog Farm, Talygarndemolition of existing outbuilding and erection of new outbuilding